Månad: august 2014

Odda mållag og Utdanningsforbundet i Odda møtte sentrale politikarar i Kristeleg folkeparti den 5. mai 2014. Oddamodellen og språkdelinga i Odda vart drøfta med gode representantar frå Kristeleg Folkeparti.