Dag: 30. september 2014

Noregs Mållag har lagt ut ei innhaldsrik artikkel på heimesida si. Tittelen er «Odda-modellen i eit historisk perspektiv», og handlar om haustseminaret i Ungdomshallen. http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3882 Reservekopi av artikkelen fins her.

Hardanger Folkeblad laga ein veldig fin artikkel frå haustseminaret i Odda. Artikkelen stod på trykk i papirutgåva av avisa den 29. september 2014. Reservekopi av artikkelen fins her.

På nettsida til Hardanger Folkeblad kan du lesa om satsinga med å få Odda-modellen til å bli nasjonal. Les artikkelen her: http://www.hardanger- folkeblad.no/hfnyheiter/ article7602294.ece Reservekopi av nettartikkelen fins i PDF-utgåve, her.