Radio Folgefonn sitt intervju med Gry Folkvord

Her kan ein høyra lydfil med kopi av Radio Folgefonn sitt intervju av Gry Folkvord. Intervjuet fann stad den 10. desember 2014 og handlar om Oddamodellen og språkdelinga.