Månad: mars 2015

Sal av Odda i manns minne

Odda i manns minne er eit hefte med tilbakeblikk frå Odda. Heftet kjem ut før jul og er ein populær gåve. Oddingar kjøpar ofte dette heftet på Sørfjordsenteret i Odda. Harry og Harald sel Odda i manns minne. Fem laurdagar

Artikkel om målprisen på Framtida.no

Etter at Odda Mållag gav målprisen for 2015 til elevrådet ved Odda ungdomsskole, har framtida laga ein artikkel: framtida.no/articles/malpris-til-elevradet-i-odda

Top