Terje Kollbotn sitt innlegg til møte, 29.08.2016

Måndag den 29.08.2016 hadde Odda Mållag eit møte der mellom anna leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn deltok.

Her er Radio Folgefonn sitt lydopptak av innleiinga som Terje Kollbotn hadde:

Odda Mållag Terje Kolbotn si innleiing til møte, 29.08.2016 (23,3 MB)