Dokumentet frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017

Her er eit 13 sider langt dokument frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017

Det blei gjort lydopptak frå møtet.
Opptaket er på nesten tre timar, og ligg i to delar på Soundcloud: