Dokumentet frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017

Her er eit 13 sider langt dokument frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017

Det blei gjort lydopptak frå møtet.
Første del er på nesten 3 timar, og ligg på Soundcloud:

Andre del er på ca. 1 time og skal publiseras her når den er klar.