Forfattar: Håkon

Her er saklista for årsmøtet på sundag den 23. februar kl 18.00 Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2019(Klikk her for kopi av årsmeldinga) Godkjenning av rekneskapen for 2019.Rekneskapen vert lagd …

Årsmøte 2020 Read More »

Også i 2019 blei kulturkvelden ein ubetinga suksess. Godt oppmøte og eit gjennomført arrangement med gode kaker i regi av Odda ungdomslag. Musikken var ved Vidar Børve. Utdeling av målprisen for 2018 til Fonna Elektro var ved Harald Jordal.Vi hadde …

Kulturkvelden den 10. nov. 2019 Read More »

På sundag den 10. november 2019 arrangerer Odda Mållag og Odda Ungdomslag kulturkveld i Ungdomshallen. Arrangementet startar kl. 17.00 og det er gratis inngang. Program Sal av kaffi og kaker Bokutlodding Tippetevling – «Kem veit mest om Odda i gamle …

Kulturkveld, 10. nov. 2019 Read More »

Den 28. utgåva av boka Odda i manns minne kjem for sal den 10. november 2019. Vi vil selja boka på Odda Kjøpesenter (Sørfjordsenteret) fredagar og laurdagar fram mot jul. Boka skal også vera for sal hos Norli Odda, Nærbutikken …

Kjøp Odda i manns minne på nett Read More »

Om nokon av medlemmane i Odda mållag ønskjer å delta på målseminar i Bergen den 9. november 2019, vil reisekostnadar med offentleg transport bli dekka av laget. Ta kontakt med Knut O. Dale på telefon eller e-post: Mobil: 93499218 E-post: …

Delta på strategimøte i Bergen, 9. november 2019 Read More »

I samband med kommunestyrevalet 2019 har dei politiske partia svart på spørsmål om språkdelinga på Odda ungdomsskole. Spørsmål og svar fins i denne PDF-en.

Odda Mållag stiller opp for Røldalsmarknaden. Kvart år sender vi Solveig Grønlien som gjer ein framifrå jobb for målsaka. Ho lagar butikk og driv sal av nynorske bøker og ulike effektar frå Ivar Åsen. Ho hadde til og med sofa …

Røldalsmarknaden 2019 Read More »

Odda Mållag held årsmøte på sundag den 24. februar 2019 Møtestad: Ungdomshallen Møtetidspunkt: Kl. 18.00 Vanlege årsmøtesaker og litt serveringNestleiar Peder L. Hauge i Noregs Mållag deltek på ope møte kl. 19.00Vel mødt! Kopi av årsmelding for 2018, her: Årsmelding …

Innkalling til årsmøte, 24. februar 2019 Read More »

Her er kopi av årsmeldinga for 2018.Årsmeldinga vart vedteke på styremøtet den 24. februar 2019.

Torsdag 20.desember møtte mållaga i Ullensvang og Odda redaksjonen i Hardanger Folkeblad. Etter at Eivind Dahle Sjåstad tok over som redaktør i HF har mengda med nynorskstoff auka monaleg.  Som ei påskjøning for dette fekk redaksjonen ved redaktør Eivind Dahle Sjåstad kaker …

Kaker og eplesaft til Hardanger Folkeblad Read More »