Forfattar: Håkon

Boka Odda i manns minne (OIMM) nr. 28, kjem for sal den 10. november 2019. Vi vil selja boka på Odda Kjøpesenter (Sørfjordsenteret) fleire helgar før jul. Boka skal også vera for sal hos Norli Odda, nærbutikken i Tyssedal, Joker …

Kjøp Odda i manns minne på nett Read More »

Om nokon av medlemmane i Odda mållag ønskjer å delta på målseminar i Bergen den 9. november 2019, vil reisekostnadar med offentleg transport bli dekka av laget. Ta kontakt med Knut O. Dale på telefon eller e-post: Mobil: 93499218 E-post: …

Delta på strategimøte i Bergen, 9. november 2019 Read More »

I samband med kommunestyrevalet 2019 har dei politiske partia svart på spørsmål om språkdelinga på Odda ungdomsskole. Spørsmål og svar fins i denne PDF-en.

Odda Mållag stiller opp for Røldalsmarknaden. Kvart år sender vi Solveig Grønlien som gjer ein framifrå jobb for målsaka. Ho lagar butikk og driv sal av nynorske bøker og ulike effektar frå Ivar Åsen. Ho hadde til og med sofa …

Røldalsmarknaden 2019 Read More »

Odda Mållag held årsmøte på sundag den 24. februar 2019 Møtestad: Ungdomshallen Møtetidspunkt: Kl. 18.00 Vanlege årsmøtesaker og litt serveringNestleiar Peder L. Hauge i Noregs Mållag deltek på ope møte kl. 19.00Vel mødt! Kopi av årsmelding for 2018, her: Årsmelding …

Innkalling til årsmøte, 24. februar 2019 Read More »

Her er kopi av årsmeldinga for 2018.Årsmeldinga vart vedteke på styremøtet den 24. februar 2019.

Torsdag 20.desember møtte mållaga i Ullensvang og Odda redaksjonen i Hardanger Folkeblad. Etter at Eivind Dahle Sjåstad tok over som redaktør i HF har mengda med nynorskstoff auka monaleg.  Som ei påskjøning for dette fekk redaksjonen ved redaktør Eivind Dahle Sjåstad kaker …

Kaker og eplesaft til Hardanger Folkeblad Read More »

Også i 2018 blei kulturkvelden ein ubetinga suksess. Godt oppmøte og ein gjennomført arrangement med gode kaker og levande musikk med allsang. Høgdepunktet var eit foredrag med Helga Mannsåker som fekk målprisen for 2017. Det vart også plass til lansering …

Kulturkvelden den 11. nov. 2018 Read More »

Odda Ungdomslag og Odda Mållag arrangerer kulturkveld på sundag den 11. november 2018. Tilskipinga finn stad i Ungdomshallen kl.17.00 med kaffidrøs kring borda, der Odda Ungdomslag sel heimebakt og kaffi. På programmet står eit foredrag med sjølvaste Helga Mannsåker. Dette er vel verdt å …

Kulturkveld, 11. nov. 2018 kl. 17 Read More »

Magne Aasbrenn hadde eit tettpakka program dei to dagane han var i Odda. Program Magne Aasbrenn i Odda: 19.- 20.september 2018 Onsdag 19.09.: 18:00 – 19:00: Møte med styret i Odda Mållag 19:00 – 21:00: Møte med den utvida språkdelingsgruppa …

Magne Aasbrenn helsar fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda Read More »