Kategori: Tilskiping

Også i 2019 blei kulturkvelden ein ubetinga suksess. Godt oppmøte og eit gjennomført arrangement med gode kaker i regi av Odda ungdomslag. Musikken var ved Vidar Børve. Utdeling av målprisen for 2018 til Fonna Elektro var ved Harald Jordal.Vi hadde …

Kulturkvelden den 10. nov. 2019 Read More »

På sundag den 10. november 2019 arrangerer Odda Mållag og Odda Ungdomslag kulturkveld i Ungdomshallen. Arrangementet startar kl. 17.00 og det er gratis inngang. Program Sal av kaffi og kaker Bokutlodding Tippetevling – «Kem veit mest om Odda i gamle …

Kulturkveld, 10. nov. 2019 Read More »

Om nokon av medlemmane i Odda mållag ønskjer å delta på målseminar i Bergen den 9. november 2019, vil reisekostnadar med offentleg transport bli dekka av laget. Ta kontakt med Knut O. Dale på telefon eller e-post: Mobil: 93499218 E-post: …

Delta på strategimøte i Bergen, 9. november 2019 Read More »

Også i 2018 blei kulturkvelden ein ubetinga suksess. Godt oppmøte og ein gjennomført arrangement med gode kaker og levande musikk med allsang. Høgdepunktet var eit foredrag med Helga Mannsåker som fekk målprisen for 2017. Det vart også plass til lansering …

Kulturkvelden den 11. nov. 2018 Read More »

Odda Ungdomslag og Odda Mållag arrangerer kulturkveld på sundag den 11. november 2018. Tilskipinga finn stad i Ungdomshallen kl.17.00 med kaffidrøs kring borda, der Odda Ungdomslag sel heimebakt og kaffi. På programmet står eit foredrag med sjølvaste Helga Mannsåker. Dette er vel verdt å …

Kulturkveld, 11. nov. 2018 kl. 17 Read More »

Odda Mållag inviterer til oppdagings- og opplevingsferd i Røldal sundag 19. august 2018 Turen går med buss frå Odda busstasjon kl. 1000, med retur frå Røldal ca kl. 1600 Røldal er ei særs spanande bygd med ei samansett og rik soge. Som …

Oppdagings- og opplevingsferd i Røldal Read More »

På kulturkvelden i ungdomshallen den 26. november 2017, vart det kunngjort at kollegiet ved Odda ungdomsskole får målprisen for 2016. Sven Olaf Brekke tok i mot prisen. Gratulera!

Sundag 13. november 2016 er det duka for kulturkveld i Ungdomshallen. Der vert mellom anna årets utgåve av «Odda i manns minne» lansert. Dette er den 25. i rekka, og ein får også tilbod om å kjøpa boka. Det vert også andre …

Delta på kulturkveld og lansering av OIMM25 Read More »

Måndag den 29.08.2016 hadde Odda Mållag eit møte der mellom anna leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn deltok. Her er Radio Folgefonn sitt lydopptak av innleiinga som Terje Kollbotn hadde: Odda Mållag Terje Kolbotn si innleiing til møte, 29.08.2016 (23,3 MB) …

Terje Kollbotn sitt innlegg til møte, 29.08.2016 Read More »

Også i år hadde Odda Mållag eit telt med sal av bøker og anna under Røldalsmarknaden. Solveig Grønlien stod for den spenstige profileringa av målsak og lokalt mållag. Litt spontant, stillte til og med Christian Lunde opp som undertøysmodell, ikledd …

Spenstig profilering på Røldalsmarknaden Read More »