Innmelding

Innmelding i Odda Mållag

Medlemskap fyrste år kostar kr 160,- og deretter kostar det årleg kr 200,- å vera medlem i Odda Mållag.
Som medlem i Odda Mållag får du Norsk Tidend fire gonger i året.
Odda Mållag gir deg og eit eksemplar av namneboka «Gudlabadnet» ved innmelding

Send e-post til innmelding@odda-mallag.no dersom du vil bli medlem.