Styret

Dette er Odda Mållag sitt styre, oppdatert mars 2017.

Knut O. Dale
Leiar
Mobil: 93499218
E-post:
E-postadressa til Knut

Harry Solberg
Styremedlem
Mobil: 48270855
E-post:
E-postadressa til Harry

Harald Jordal
Styremedlem
Mobil: 97558402
E-post:
E-postadressa til Harald

Solveig Grønlien
Styremedlem
Mobil: 90865675
E-post:

Ingvild Jøsendal
Varamedlem
Mobil:
E-post:

Marit Bleie Mannsåker
Varamedlem
Mobil: 90121919
E-post:
E-postadressa til Marit

Håkon Tverdal
Varamedlem
Mobil: 98206773
E-post:
E-postadressa til Håkon