Møtestad: Ungdomshallen i Odda Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2021.Jf. vedlegg. Godkjenning av rekneskapen for 2021.Rekneskapen vert lagd fram i møtet. Val av styre. Val av valnemndStyret kjem med …

Innkalling til årsmøte i Odda Mållag sundag 20.02.22 kl.18.00 Read more »