Dag: 11. desember 2017

Grunngjeving for tildeling av målprisen til Tor Henrik Mannsåker

Tor Henrik Mannsåker kom tidleg med i Odda ungdomslag der han m.a. var leikleiar i ei årrekkje. Der vart den nynorske songskatten sungen og dansa, både i og utanfor Ungdomshallen. Målprisvinnaren var og initiativtakar til og aktiv i viseklubben Gymra

Top