Send melding til post@odda-maallag.no dersom du vil kjøpa bøker.

Norvald Vethe
Vandring i gammal og ny tid
Veg- og stadnamn i Odda kommune

«Vandring i gammal og ny tid – Veg- og stadnamn i Odda kommune» skal ta lesaren med på ei reise i tid og rom i Odda kommune, og vera ei kjelde til glede og kunnskap.
Kring utgangspunktet: Veg- og gatenamna med tilhøyrande kartverk – spinn forfattaren ein rik og variert vevnad.

ISBN: 978-82-994130-2-2
Tal på sider: 282
Pris: kr 250,-

Gudlabadne

Denne boka er eit samarbeidstiltak mellom mållaga i Jondal, Odda og Ullensvang. Føremålet har vore å laga ei lett tilgjengeleg kjelde med gode norske førenamn og førenamn av utanlandsk opphav med lang tradisjon her i landet.
Tal på sider: 132
Pris: kr 150,-
 
 
 
  Send melding til post@odda-maallag.no dersom du vil kjøpa bøker.