Dato for årsmøte er sett

Årsmøte i Odda Mållag

Dato for årsmøte i Odda Mållag er sett til sundag den 26. februar 2023.
Møtet finn stad i Ungdomshallen i Odda, Skjelmhaugata 9.
Tidspunkt kl. 18.00
Det vert vanlege årsmøtesaker.

Viktig: Som medlem i laget kan er du velkomen til å melda inn saker du vil at årsmøtet skal ta opp. Saker skal meldas skriftleg, og du kan senda dei til oss på e-post til adressa: post@odda-mallag.no. Du kan også ringa direkte til leiar i laget. Telefonnummeret er: 900 53 602

Desse er på val i år:
Leiar Sigrid Espeland Lerbak
Styremedlemmer: Harald Jordal og Håkon Tverdal
Varamedlemmer: Knut O. Dale, Ingvild Jøsendal og Ragnhild Helle.e

Oppmodar sterkt om å koma med framlegg til kandidatar til styre.
Desse skal meldas til valnemda ved Siri Jordal på 975 05 447.

Helsing styret i Odda Mållag