Odda Mållag treng gode og aktive medlemmer.

Om du ikkje allereie er mål-medlem, bør du melda deg inn. Det kostar berre kr. 200,- føreste året, og du har fleire måtar du kan melda deg inn på. E-post, SMS eller per telefon.

Les meir hos Noregs Mållag: nm.no/bli-medlem

Som medlem av Noregs Mållag, busett i Odda eller vår krins, vert du automatisk lokallagsmedlem i Odda Mållag.