Årmslding og protokollen for 2023

Då er protokoll for årsmøtet i 2023 lagt ut på sida for årsmeldingar. Der finn du også kopi av årsmeldinga for 2022.
Klikk her eller i menyen for Informasjon. Der finn du Årsmeldingar.

Illustrasjon av årsprotokollen for 2023.