Dato for årsmøte er sett

Årsmøte i Odda Mållag Dato for årsmøte i Odda Mållag er sett til sundag den 26. februar 2023.Møtet finn stad i Ungdomshallen i Odda, Skjelmhaugata 9.Tidspunkt kl. 18.00Det vert vanlege årsmøtesaker. Viktig: Som medlem i laget kan er du velkomen […]

35 deltok på møte om Oddamodellen

Onsdagens opne møte om Oddamodellen trakk 35 deltakarar og vart ein suksess. Innleiarane Liva Thiis og Sara Sekkingstad deltok digitalt, mens Synnøve Marie Sætre, Hege Bae Nyholt, Jeanette Syversen, Svein Olav Langåker og Terje Kollbotn deltok i paneldebatt leia av […]

Lydopptak av digitalt valmøte 16.08.2021

Sendt på Radio Folgefonn, måndag 16. august 2021 kl. 18.00Aarrangør: Hordaland Mållag ProgramLiva Thiis, masterstudent på lærarutdanninga ved NTNU, innleier om språkdelte ungdomsskularKnut O. Dale, leiar i skulemålsnemnda i Hordaland Mållag, innleier om sidemålsordningaPeder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag, […]

Årsmøte 2020

Her er saklista for årsmøtet på sundag den 23. februar kl 18.00 Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2019(Klikk her for kopi av årsmeldinga) Godkjenning av rekneskapen for 2019.Rekneskapen vert lagd […]