Møtestad: Ungdomshallen i Odda Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2021.Jf. vedlegg. Godkjenning av rekneskapen for 2021.Rekneskapen vert lagd fram i møtet. Val av styre. Val av valnemndStyret kjem med …

Innkalling til årsmøte i Odda Mållag sundag 20.02.22 kl.18.00 Read more »

Her er saklista for årsmøtet på sundag den 23. februar kl 18.00 Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2019(Klikk her for kopi av årsmeldinga) Godkjenning av rekneskapen for 2019.Rekneskapen vert lagd …

Årsmøte 2020 Read more »

Her er eit 13 sider langt dokument frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017 Strategimote200517.pdf [118 kB] Det blei gjort lydopptak frå møtet. Opptaket er på nesten tre timar, og ligg i to delar på Soundcloud: https://soundcloud.com/user-99330364/r05-0002-del1 https://soundcloud.com/user-534868002/r05-0002-del2 …

Dokumentet frå strategimøtet i Gimle, Bergen den 20. mai 2017 Read more »