Reknskap for Odda Mållag vert framlagd på årsmøtet.

Ein kan få tilsendt underskrive kopi av årsrekneskapen ved å ta kontakt med mållaget.