Odda Mållag tilbyr lokale firma og organisasjonar hjelp til å profileraseg på nynorsk.

Særleg legg vi vekt på rettskriving og ordval. Vi vil og hjelpa til med å finna gode norske ord i staden for engelske ord. Dette er ein kulturinnsats som alle kan vera med på – også næringslivet!

Mållaget har postadresse: Boks 342, 5751 Odda, tlf. 53 64 2502.
Bruk helst e-post: harald@odda-mallag.no