Kongens fortenestemedalje til Harry Solberg

På ei tilskiping på Iris Scene 28. april, fekk Harry Solberg Kongens fortenestemedalje. Ordførar Roald Aga Haug overrekte medaljen. Harry fekk påskjøning for samfunnsbyggjande arbeid både som lærar og seinare som rektor, men fyrst og fremst for idealistisk arbeid – […]

Dato for årsmøte er sett

Årsmøte i Odda Mållag Dato for årsmøte i Odda Mållag er sett til sundag den 26. februar 2023.Møtet finn stad i Ungdomshallen i Odda, Skjelmhaugata 9.Tidspunkt kl. 18.00Det vert vanlege årsmøtesaker. Viktig: Som medlem i laget kan er du velkomen […]

35 deltok på møte om Oddamodellen

Onsdagens opne møte om Oddamodellen trakk 35 deltakarar og vart ein suksess. Innleiarane Liva Thiis og Sara Sekkingstad deltok digitalt, mens Synnøve Marie Sætre, Hege Bae Nyholt, Jeanette Syversen, Svein Olav Langåker og Terje Kollbotn deltok i paneldebatt leia av […]