Kongens fortenestemedalje til Harry Solberg

På ei tilskiping på Iris Scene 28. april, fekk Harry Solberg Kongens fortenestemedalje. Ordførar Roald Aga Haug overrekte medaljen. Harry fekk påskjøning for samfunnsbyggjande arbeid både som lærar og seinare som rektor, men fyrst og fremst for idealistisk arbeid – […]

Kulturkveld med OIMM30

Sundag den 21. november 2021 arrangerte mållaget kulturkveld i Ungdomshallen i Odda.Arrangementet er eit samarbeid med Odda Ungdomslag, og dei hadde sal av kaffi og kaker. Mållaget delte ut målpris til Næringshagen i Ullensvang, arrangerte quiz med 12 rette i […]

Årsmøte 7. mars 2020 kl. 18

Til alle medlemar i Odda Mållag.Årsmøtet er den 7. mars 2021 kl. 18.00Møtestad: Ungdomshallen i Odda (Skjelmhaugata 9, 5750 Odda)Smitteverntiltak krev at alle sit på tilviste sitjeplassar.Vi praktiserer god avstand og oppmodar til bruk av munnbind.Vask hender grundig eller bruk handsprit.

Røldalsmarknaden 2019

Odda Mållag stiller opp for Røldalsmarknaden. Kvart år sender vi Solveig Grønlien som gjer ein framifrå jobb for målsaka. Ho lagar butikk og driv sal av nynorske bøker og ulike effektar frå Ivar Åsen. Ho hadde til og med sofa […]