Referat frå møte i Granvin, 16.11.2015

Her er referat frå møte om nynorsk i vaksenopplæringa i Granvin den 16. november 2015.

Det sju sider lange referatet er laga av Erlend Trones.

Dokumentet er i PDF-format på 115 kB