Møtestad: Ungdomshallen i Odda Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar. Godkjenning av årsmeldinga for 2021.Jf. vedlegg. Godkjenning av rekneskapen for 2021.Rekneskapen vert lagd fram i møtet. Val av styre. Val av valnemndStyret kjem med …

Innkalling til årsmøte i Odda Mållag sundag 20.02.22 kl.18.00 Read more »

Til alle medlemar i Odda Mållag.Årsmøtet er den 7. mars 2021 kl. 18.00Møtestad: Ungdomshallen i Odda (Skjelmhaugata 9, 5750 Odda)Smitteverntiltak krev at alle sit på tilviste sitjeplassar.Vi praktiserer god avstand og oppmodar til bruk av munnbind.Vask hender grundig eller bruk handsprit.