Kategori: Dokument

Fråsegn om målbruken i den påtenkte Vestlandsregionen

Her er kopi av Knut O. Dale si fråsegn om målbruken i den påtenkte Vestlandsregionen: Fråsegn om målbruken i den påtenkte Vestlandsregionen [PDF-fil på 81 kB]

Posted in Dokument

Brev med krav om nynorske læremiddel i vaksenopplæringa

Her er kopi av brev til Odda kommunestyre. Brevet har tittelen «Mangel på nynorske læremidlar» og er i PDF-format: odda-kommunestyre-l472959.pdf [109 kB]   Og her er brev, datert 22.11.2016 til Hardangerrådet, Hordaland fylkesting, Det norske Storting. Brevet har tittelen «Krav om nynorske

Posted in Dokument

Program frå Aasbrenn-møta som var den 29. og 30.08.2016

Den 29. og 28. august 2016 var leiaren i Noregs Mållag Magne Aasbrenn på møter i Odda. Her er programmet frå desse måta: aasbrennmota2016.pdf – 64 kB

Posted in Dokument

Brev til oddapolitikarane om Oddamodellen

Her er eit ope brev til politikarane i Odda: Brev – politiske partia i Odda 20.03.15 (188 kB PDF-fil)

Posted in Dokument

Årsmelding for 2013

Då har sida om Årsmelding blitt oppdatert og meldinga for 2013 er kome på plass.

Posted in Dokument

Årsmelding 2011 og 2012

Då har årsmeldingane frå 2011 og 2012 blitt publisert og kan lesast her: Årsmelding 2011 – 48,8 kB stor PDF-fil Årsmelding 2012 – 75,3 kB stor PDF-fil Filene fins også under Informasjon i menyen.

Posted in Dokument