Brev med krav om nynorske læremiddel i vaksenopplæringa

Her er kopi av brev til Odda kommunestyre.
Brevet har tittelen “Mangel på nynorske læremidlar” og er i PDF-format:

 

Og her er brev, datert 22.11.2016 til Hardangerrådet, Hordaland fylkesting, Det norske Storting.
Brevet har tittelen “Krav om nynorske læremiddel i vaksenopplæringa” og er i PDF-format: