Årsmøte 7. mars 2020 kl. 18

Til alle medlemar i Odda Mållag.
Årsmøtet er den 7. mars 2021 kl. 18.00
Møtestad: Ungdomshallen i Odda (Skjelmhaugata 9, 5750 Odda)
Smitteverntiltak krev at alle sit på tilviste sitjeplassar.
Vi praktiserer god avstand og oppmodar til bruk av munnbind.
Vask hender grundig eller bruk handsprit.