Lydopptak kommunestyret, 28.10.2016

Her er eit lydopptak frå ein debatt i kommunestyremøtet den 28.10.2016, Odda kommune.

I møtet vert det diskutert problem om tilgang til nynorske læremiddel på vaksenopplæringa.