Video frå Folkelokk UB

Som kulturellt innslag på Reidar Borgstrøm-arrangementet på biblioteket: