Med Kristeleg Folkeparti om Oddamodellen

 Pål Kårbø, Atle Patterson, Knut Arild Hareide, Harald Jordal, Torhild S. Nyborg og Gry Folkvord. Foto: Gry Folkvord

Pål Kårbø, Atle Patterson, Knut Arild Hareide, Harald Jordal, Torhild S. Nyborg og Gry Folkvord.
Foto: Gry Folkvord

Odda mållag og Utdanningsforbundet i Odda møtte sentrale politikarar i Kristeleg folkeparti den 5. mai 2014. Oddamodellen og språkdelinga i Odda vart drøfta med gode representantar frå Kristeleg Folkeparti.