Innhaldsrik artikkel om Odda-modellen

Illustrasjon som visar web-artikkelen til Noregs Mållag
Noregs Mållag sin webartikkel om Odda-modellen i eit historisk perspektiv.

Noregs Mållag har lagt ut ei innhaldsrik artikkel på heimesida si. Tittelen er «Odda-modellen i eit historisk perspektiv», og handlar om haustseminaret i Ungdomshallen.

Reservekopi av artikkelen fins her.