Sal av Odda i manns minne

Bilete av Harry og Harald som sel Odda i manns minne på Sørfjordsenteret.Odda i manns minne er eit hefte med tilbakeblikk frå Odda. Heftet kjem ut før jul og er ein populær gåve. Oddingar kjøpar ofte dette heftet på Sørfjordsenteret i Odda.

Harry og Harald sel Odda i manns minne. Fem laurdagar og fire torsdagar før jul, selde Odda Mållag det lokalhistoriske skriftet på Sørfjordsenteret. Storparten av opplaget på 1200 er utselt.

Foto: Knut O. Dale