Innkalling til årsmøte, 25. februar 2018

Odda Mållag held årsmøte på sundag den 25. februar 2018
Møtestad: Ungdomshallen
Møtetidspunkt: Kl. 18.00

Vanlege årsmøtesaker og litt servering

Kopi av årsmelding for 2017, her: Årsmelding for 2017