Magne Aasbrenn helsar fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda

Magne Aasbrenn hadde eit tettpakka program dei to dagane han var i Odda.

Bilete frå kommunestyresalen i Odda
På biletet ser me frå venstre ordførarane Solfrid Borge frå Ullensvang herad, Jon Larsgard frå Jondal kommune og Roald Aga Haug frå Odda kommune. Og Magne Aasbrenn på talarstolen.

Program

Magne Aasbrenn i Odda: 19.- 20.september 2018
Onsdag 19.09.:
18:00 – 19:00: Møte med styret i Odda Mållag
19:00 – 21:00: Møte med den utvida språkdelingsgruppa i Odda

Torsdag 20.09.:
08:15 – 08:25: Fotografering framfor Odda vidaregåande skule saman med ordførar Roald Aga Haug
og to elevar
08:30 – 09:00: Intervju med Radio Folgefonn
09:00 – 09:10: Helsing til fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda.
09:15 – 09:45: Møte med vaksenopplæringa ved Jon Olav Stadheim
10:00 – 10:40: Møte med administrasjonen på Odda vidaregåande skule
10:45 – 11:30: Time med elevane på Odda vidaregåande skule
11:30 – 12:10: Møte med norskseksjonen på Odda vidaregåande skule
12:15 – 12:45: Møte med administrasjonen på Odda ungdomsskole.
13:00 – 13:55: Intervju med Hardanger Folkeblad