Innkalling til årsmøte, 24. februar 2019

Odda Mållag held årsmøte på sundag den 24. februar 2019
Møtestad: Ungdomshallen
Møtetidspunkt: Kl. 18.00

Vanlege årsmøtesaker og litt servering
Nestleiar Peder L. Hauge i Noregs Mållag deltek på ope møte kl. 19.00
Vel mødt!

Kopi av årsmelding for 2018, her: Årsmelding for 2018