Kulturkveld, 10. nov. 2019

På sundag den 10. november 2019 arrangerer Odda Mållag og Odda Ungdomslag kulturkveld i Ungdomshallen.

Eit panoramabilete frå kulturkvelden i 2018
Kulturkvelden den 11. nov. 2018 – Foto: Håkon Tverdal

Arrangementet startar kl. 17.00 og det er gratis inngang.

Program

  • Sal av kaffi og kaker
  • Bokutlodding
  • Tippetevling – «Kem veit mest om Odda i gamle dagar?»
  • Utdeling av Målprisen 2018
  • Odda i manns minne nr. 28 – Bidragsytarar vert takka
  • Musikk og allsong
  • Sal av OIMM

Hugs kontantar til loddsal, kaffi og kaker.
Odda i manns minne kan også betalas med Vipps og bankkort.