Årsmøte 2020

Her er saklista for årsmøtet på sundag den 23. februar kl 18.00

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar.
 3. Godkjenning av årsmeldinga for 2019
  (Klikk her for kopi av årsmeldinga)
 4. Godkjenning av rekneskapen for 2019.
  Rekneskapen vert lagd fram i møtet.
 5. Val av styre
 6. Val av valnemnd
  Styret kjem med framlegg.
 7. Val av revisor.
 8. Val av utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag.
 9. Målprisen 2019

  Odda 10.02.2020
  Styret i Odda Mållag

Etter årsmøtet vert det møte med leiaren i LNK (Landslaget for nynorskkommunar)
Solfrid Borge om nynorskkrav til styresmaktene.