35 deltok på møte om Oddamodellen

Onsdagens opne møte om Oddamodellen trakk 35 deltakarar og vart ein suksess. Innleiarane Liva Thiis og Sara Sekkingstad deltok digitalt, mens Synnøve Marie Sætre, Hege Bae Nyholt, Jeanette Syversen, Svein Olav Langåker og Terje Kollbotn deltok i paneldebatt leia av Tommy Tverdal.

Tema for møtet var Oddamodellen og mål om å få lovfesta rett til språkdeling også i ungdomsskuletrinnet.