Edvard Hoem – varm forteljar og unik biograf!

Bilete av Edvard Hoem
Foto: Jarle Vines

Møt han i Odda kyrkje fredag 20.september kl. 19.00 og høyr eit foredrag om Bjørnson og kristendommen.

Og på Odda bedehus laurdag 21.september kl. 12.00.

Der tek han utgangspunkt i boka «Mor og fars historie».

Kvar billett kostar 200 kroner.

På Odda bedehus er veitlagraut, kaker og kaffi medrekna i prisen.

Billettar kan du kjøpa på Tenestetorget i Odda. Eller du kan tinga billettar hjå

  • liv.opdal@gmail.com

Ved inngangane – i kyrkja og på bedehuset – kan du og kjøpa billett.

Vel møtt!

Odda sokneråd og Odda Mållag i samarbeid med Ullensvang Mållag og Jondal Mållag.