Stenografi av sidemålsmøtet i Bergen 19.08.2013

På måndag den 19. august 2013 fann det stad eit sidemålsmøte i Bergen. Sjølve møtet vart spelt inn på lydfil og er tidlegare publisert her på heimesida til Odda Mållag.

No har nokre elevar ved Odda vidaregåande skule skrive av alt som blei sagt under møtet. Du kan lesa stenografi av lydfila her: