Årsmøteprotokoll og årsmelding for 2016

Då er årsmøteprotokollen for 2016 og årsmeldinga, eller referatet, frå årsmøtet som fann stad den 6. mars 2016 lagt ut på sida for årsmeldingar.

Direktelenke til årsmelding for 2016:

Direktelenke til årsprotokollen frå årsmøtet den 6. mars 2016: