Innkalling til årsmøtet i 2017

 

Innkalling til Odda Mållag sitt årsmøte i 2017

  • Møtestad: Ungdomshallen
  • Tidspunkt: Sundag 26.02.17 kl. 18.00.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Val av ordstyrar, referent og to protokollunderskrivarar.
  3. Godkjenning av årsmelding.
  4. Godkjenning av rekneskapen. Rekneskapen med revisjonsmelding vert lagd fram i møtet.
  5. Val av styre.
  6. Val av valnemnd.
  7. Val av revisor.
  8. Vedtak om tildeling av Målprisen 2016.

Etter årsmøtet vert det OPE MØTE kl. 19.00.
Temaet vert truleg nynorsken sin plass i den nye storkommunen i Indre Hardanger (kring Folgefonna)

Sjå lysing i HF 22.02.17