50 års kamp om nynorske læremiddel

Odda Mållag deltok på 50-årsmarkeringa for læremiddelaksjonane i Øystese den 27. oktober 2021. Kravet er og har heile tida vert å få nynorske læremiddel til same tid og til lik pris.

Her er filmklypp som oppsummerer tilhøva på fira minutt.


Logoen til Radio Folgefonn

Radio Folgefonn har også intervjua Oddny Miljeteig om dette temaet.
Her kan du høyra intervjuet:

Lydopptak frå Radio Folgefonn som intervjuar Oddny Miljeteig om nynorskkampen.

Lydfila er på 9 MB og kan lastast ned, her.