Innkalling til årsmøte i Odda Mållag sundag 20.02.22 kl.18.00

Møtestad: Ungdomshallen i Odda

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Val av ordstyrar, skrivar og protokollunderskrivarar.
 3. Godkjenning av årsmeldinga for 2021.
  Jf. vedlegg.
 4. Godkjenning av rekneskapen for 2021.
  Rekneskapen vert lagd fram i møtet.
 5. Val av styre.
 6. Val av valnemnd
  Styret kjem med framlegg.
 7. Val av revisor.
 8. Val av utsendingar til årsmøtet i Hordaland Mållag.
 9. Målprisen  2021

Odda 30.01.22

Styret i Odda Mållag


Vedlegg: 2021 Årsmelding Odda Mållag